Nejnovější zprávy z Církev.cz

Vedení Světové rady církví se setkalo s papežem Františkem

Společné úsilí všech církví vzhledem k naléhavým otázkám naší doby, jako jsou klimatické změny, dosažení míru a migrace: to byla témata čtvrteční audience v atmosféře „ekumenismu srdce“, při které papeže František přijal nové vedení Světové rady církví. Hovořili jsme s předsedou ústředního výboru Světové rady církví, Heinrichem Bedfordem-Strohmem.

Číst dál

Papež rodinám zemřelých horníků: I v temnotě je Pán nablízku

Papež přijal skupinu rodin, jejichž manželé, otcové, synové a bratři zahynuli v loňském roce při důlních neštěstích ve Slezsku.

Číst dál

Cantalamessa: V liturgii se Bůh zpřítomňuje v pokoře a poníženosti

Moderní svět uhasil v mladých lidech smysl pro posvátno, a tím i otevřenost vůči víře. Stále však cítí potřebu vymanit se z banality každodenního života, a proto si vytvářejí vlastní náhražky liturgie, byť třeba jen v podobě koncertů nebo velkých shromáždění, řekl kardinál Raniero Cantalamessa ve svém postním kázání pro papeže a římskou kurii. Věnoval ho liturgii, v níž je s námi pokorným a poníženým způsobem přítomen Bůh, ten “naprosto Jiný", po němž touží i moderní a sekularizovaný člověk.

Číst dál

Lékaři a právníci z pětasedmdesáti zemí odmítají náhradní mateřství

Prohlášení z Casablancy, podepsané stovkou osobností z pětasedmdesáti zemí, vyzývá k přijetí mezinárodní úmluvy zakazující praxi tzv. náhradního mateřství.

Číst dál

V Římě byl otevřen Památník nových mučedníků posledního století

V kryptě baziliky svatého Bartoloměje na Tiberském ostrově, jež svatý Jan Pavel II. symbolicky zamýšlel věnovat křesťanům, kteří zemřeli pro svou víru ve 20. století, jsou veřejně vystaveny desítky relikvií a předmětů mučedníků z pěti kontinentů. Novou expozici vytvořila komunita Sant´Egidio s finanční podporou chicagské arcidiecéze.

Číst dál

Biskup Pavel Konzbul a bohoslovci v ZOO

V programu víkendového setkání brněnského biskupa Pavla Konzbula se šesti kandidáty kněžství za brněnskou diecézi se netradičně objeví také společná návštěva brněnské zoologické zahrady.

Číst dál

Papež se setkal s účastníky plenárního zasedání COMECE

Papež František ve svém projevu k účastníkům plenárního zasedání Komise episkopátů Evropské unie (Comece) vyzval k soudržnému úsilí o mírové soužití a zdůraznil, že válku nelze považovat za řešení konfliktů. Na starém kontinentu podle něj nemůže dojít k jednotě, pokud nebudou respektovány a oceňovány zvláštnosti národů a kultur.

Číst dál

Nové dekrety Dikasteria pro svatořečení: hrdinské ctnosti pěti žen a jednoho muže

Papež František při audienci pro kardinála Semerara schválil dekrety o hrdinských ctnostech pěti žen, tří řeholnic a dvou laiček, a jednoho kněze, salesiánského misionáře v Ekvádoru.

Číst dál

FOTOGALERIE: Mše svatá za oběti války na Ukrajině v kostele sv. Kajetána

Mše svatá za oběti války na Ukrajině a za mír proběhla 22. března v 17 hodin v kostele sv. Kajetána v Nerudově ulici v Praze. Hlavním celebrantem byl Mons. Zdenek Wasserbauer, pomocný biskup pražský. Mši svatou pořádala Arcidiecézní charita Praha, Česká biskupská konference a Rada biskupských evropských konferencí.

Číst dál

"Kristus je naše budoucnost": Vatikán oznámil téma papežovy cesty do Budapešti

Papež František na konci dubna navštíví Budapešť. Setká se s prezidentkou, premiérem, mládeží i chudými.

Číst dál

Mons. Mariano Crociata je novým předsedou COMECE

Volba proběhla tuto středu v Římě v rámci plenárního shromáždění COMECE, které rovněž určilo čtyři místopředsedy z Francie, Portugalska, Litvy a Dánska. Dnes budou účastníci shromáždění přijati papežem ve Vatikánu.

Číst dál

Papež František: Každý život je posvátný a nedotknutelný

Zvon, který do Zambie věnovala polská nadace „Ano životu“, bude převezen do katedrály v Lusace, odkud poputuje po celé zemi. „Jeho zvuk“, řekl papež během generální audience, „nese poselství, že každý život je posvátný a nedotknutelný“.

Číst dál

Nové video Prof. M. Weise: Dějiny spirituality 2

Druhý díl z nového sedmidílného cyklu přednášek prof. Martina Weise. Primárně se jedná o podpůrný studijní materiál používaný určený pro distanční výuku bakalářů teologie v předmětu Dějiny spirituality. Teologická fakulta jej ale nyní dává k dispozici i jako vzdělávací video pro širokou veřejnost.

Číst dál

Církev v otázkách a odpovědích - hra pro celou rodinu, na neděli (i k vínu)

„Věnuji denně potřebný čas svým dětem? … Nezanedbávám poučení a vzdělání svých dětí v katolické víře?” To jsou otázky zpovědního zrcadla, které mi, jako možná mnoha dalším křesťanským rodičům, přidělávají vrásky na čele a do mysli vhání chmury. Ty se během školního roku a pracovního týdne daří někdy více, jindy méně rozhánět. Ideální příležitostí pro více času pospolu u nás bývají neděle, všechny delší školní prázdniny a období postu.

Číst dál

Evropská síť nemocničních kaplanů jednala v Praze

Ve středu, 22. března, odletěl z Prahy 6-ti členný tým nemocničních kaplanů - představitelů evropské sítě nemocničních kaplanů (ENHCC). Pod vedením evropské koordinátorky paní Gudrun Rosen ze Švédska byl zde zpracován program konference, která se uskuteční, dá-li Pán Bůh, v dubnu příštího roku v Praze.

Číst dál

Papež vyzval k osobnímu zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie

Právě před rokem papež František ve Vatikánské bazilice vykonal akt zasvěcení Ruska a Ukrajiny Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Totéž gesto proběhlo ve Fatimě, kam František jako svého zvláštního zástupce vyslal kardinála Konrada Krajewského, a v řadě dalších mariánských svatyní po celém světě a všech diecézích. Dnes Svatý otec vyzval, aby se toto zasvěcení každoročně opakovalo na osobní úrovni a v modlitebních společenstvích.

Číst dál

Papež František: Voda nemá být příčinou válek, nelze jí plýtvat a zneužívat ji

V závěru dnešní generální audience papež František obrátil pozornost k aktuálnímu dění: připomněl dnešní Světový den vody a podpořil probíhající celosvětovou konferenci na toto téma, která je historicky teprve druhá v pořadí.

Číst dál

Papež: Migranti mají právo na svobodné rozhodnutí, zda migrovat či nikoli

Dikasterium pro integrální lidský rozvoj zveřejnilo téma příštího Dne migrantů a uprchlíků, který se bude slavit 24. září.

Číst dál

Americká církev k otázce genderových přeměn

Zákroky zaměřené na změnu pohlavních znaků pacienta na znaky opačného pohlaví nelze provádět v katolických zdravotnických zařízeních, připomíná americký episkopát. Ve včera vydaném prohlášení biskupové zdůrazňují, že takové změny nerespektují základní řád lidské osoby a místo toho, aby jí pomáhaly, škodí.

Číst dál

Proč dětem číst o svatých

„Ježíš byl maximalista a jeho nároky byly radikální: »Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec.« (Mt 5,48). Věděl, že doporučení být dokonalý jako Otec nebeský nikdo nemůže splnit… nemůžeme dosáhnout velikosti milosrdenství a dokonalosti jako náš nebeský Otec. Ježíš staví pomyslnou laťku dokonalosti velmi vysoko, abychom měli před sebou stále vysoký cíl, abychom nebyli hned hotovi s průměrnou nebo dokonce podprůměrnou dokonalostí nebo s povrchním milosrdenstvím podle vlastních měřítek. Současně nám dává vzor i motivaci v jednom.”

Číst dál

Sýrie měsíc po zemětřesení žádá o pomoc: Situace je dramatická

Mluvčí sdružení Pro Terra Sancra Andrea Avveduto: „Chybí léky a hrozí zdravotní epidemie. Pod sutinami je stále mnoho těl a lidé je odkrývají holýma rukama. Františkáni z Kustodie Svaté země, působící v Aleppu, pokračují v pomoci vysídleným“.

Číst dál

Výročí blahoslavené Restituty Kafkové v roce 2023

V letošním roce si připomínáme dvě výročí spojená s brněnskou rodačkou, blahoslavenou řeholní sestrou Marií Restitutou Kafkovou. Ve čtvrtek 30. března 2023 uplyne 80 let od její popravy (30. března 1943) a v červnu to bude 25 let od jejího blahořečení - 21. června 1998 ji ve Vídni prohlásil za blahoslavenou papež Jan Pavel II.

Číst dál

Růžence z Koclířova na Ukrajině

V rámci 3. ročníku aktivity Růže(nec) pro Pannu Marii byly růžence, které darovali lidé z celé České republiky zaslány na Ukrajinu, kde byly předány věřícím také s ujištěním, že je na ně i v České republice pamatováno v modlitbách.

Číst dál

Ve Žďáru nad Sázavou znovu odehrají pašije

Po covidové přestávce plánují v letošním roce žďárské farnosti opět uvést pašijovou hru s názvem „Co se stalo s Ježíšem?“ Představení se odehraje úterý 4. dubna ve 20.00 hodin v dětském areálu na sídlišti Libušín.

Číst dál

Papež František: Kněžství bych za nic nevyměnil

Argentinský portál Infobae otiskl rozhovor papeže Františka s argentinským knězem a bývalým Bergogliovým mluvčím z Buenos Aires, Guillermo Marcó. Svatý otec mluví o svobodě, kněžském povolání jako neustálé službě, mocné přímluvě Panny Marie rozvazující uzly a svatého Josefa. Nakonec odkazuje krátká poselství dětem, mladým, rodičům, němocným a seniorům.

Číst dál

Svatojosefské setkání kněží seniorů v Brně

V pondělí 20. března 2023 se v Brně na Petrově uskutečnilo Svatojosefské setkání kněží seniorů z brněnské diecéze s biskupem Pavlem Konzbulem.

Číst dál

Svatokopecký Dobroden pomůže obětem zemětřesení v Turecku a Sýrii

Dobrovolná charita Svatý Kopeček společně s místní farností a dalšími sponzory pořádá v neděli 2. dubna 2023 v čase 11:00–17:00 druhý ročník benefiční akce Svatokopecký Dobroden. Akce se koná v poutním areálu na Svatém Kopečku u Olomouce.

Číst dál

Oslavy 1050. výročí založení pražského biskupství

Mons. Jan Graubner, arcibiskup pražský a primas český, srdečně zve klérus, řeholníky a řeholnice i všechen lid pražské arcidiecéze k oslavě 1050. výročí od založení pražského biskupství. Hlavním bodem letošních oslav bude mše sv. slavená ke cti sv. Vojtěcha v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v sobotu 22. dubna od 10:00 hod., kterou bude celebrovat pražský arcibiskup za účasti českých a moravských biskupů a biskupů zahraničních diecézí.

Číst dál

Arcibiskupský palác zahajuje sezónu, nabídne v ní i čtyři výstavy

Dokumenty StB proti arcibiskupu Matochovi, umělecké sbírky arcibiskupa Fürstenberga nebo snímky vytvořené současným pomocným biskupem Antonínem Baslerem. Především ale historické sály největší palácové budovy ve městě mohou lidé během tohoto roku vidět při návštěvě Arcibiskupského paláce v Olomouci. Veřejnosti se poprvé otevře v sobotu 1. dubna 2023 a během roku nabídne postupně čtyři výstavy.

Číst dál

FOTOGALERIE: Ve Slavkovicích se lidé modlili za olomouckou arcidiecézi

Mší svatou a požehnáním s modlitbou za olomouckou arcidiecézi prožili lidé sobotu 18. března 2023 ve Slavkovicích u Nového Města na Moravě – poutním místě zasvěceném Božímu milosrdenství. Bohoslužbu celebroval biskup Antonín Basler.

Číst dál

Přímé přenosy bohoslužeb od 20. do 26. března 2023

Všem, kdo se nemohou zúčastnit mše svaté v kostele, nabízíme přehled bohoslužeb vysílaných během následujících dní přímým přenosem v Televizi Noe a Radiu Proglas.

Číst dál

FOTOGALERIE: Rekviem za kardinála Miloslava Vlka

Rekviem za kardinála Miloslava Vlka sloužil v den připomínky jeho úmrtí (18.3.) Mons. Jan Graubner v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze. Na závěr bohoslužby arcibiskup požehnal sošku Pražského Jezulátka, kterou čeští věřící věnují novému chrámu v brazilském městě São João del Rei.

Číst dál

V Nepomuku si při jarní mši připomněli 630 let od umučení Jana Nepomuckého

Nepomuk na Plzeňsku si tento víkend připomněl výročí 630 let od umučení světově nejznámějšího českého světce Jana Nepomuckého při tradiční jarní pouti. Vrcholem akce byla poutní mše, při které byla slavnostně uložena do kostela sv. Jana Nepomuckého relikvie posledního českého krále, blahoslaveného Karla I. Rakouského. Akci si dnes nenechaly ujít asi dvě stovky lidí. Šlo o druhou významnou událost, po oslavách 300 let od blahořečení Nepomuckého před dvěma lety, kterou si Nepomuk v tomto století připomněl, řekl dnes ČTK nepomucký místostarosta Pavel Motejzík.

Číst dál

Dekret o právním zastoupení v Dikasteriu pro evangelizaci

V zájmu realizace apoštolské konstituce o římské kurii Praedicate evangelium papež vydal dekret, podle něhož plné právní zastoupení sekce pro základní otázky evangelizace ve světě Dikasteria pro evangelizaci ve všech ekonomických a administrativních záležitostech přísluší dočasnému viceprefektovi Sekce pro první evangelizaci a nové partikulární církve téhož vatikánského Dikasteria.

Číst dál

Papež se modlí za Ekvádor, zasažený zemětřesením, a sužovanou Ukrajinu

Po dnešní polední modlitbě papež František vyjádřil blízkost lidem postiženým zemětřesením v Ekvádoru, které si vyžádalo nejméně třináct mrtvých a 126 zraněných, a ujistil o své modlitbě. Připomněl rovněž nadále trvající utrpení ukrajinského národa, vystaveného válečným zločinům.

Číst dál

Papež popřál všem otcům k jejich svátku a svěřil je pod ochranu svatého Josefa

Na závěr modlitby Anděl Páně papež František poblahopřál všem otcům k dnešnímu svátku svatého Josefa a pozdravil účastníky Římského maratonu, kteří proběhli rovněž ulicemi přiléhajícími k Vatikánu.

Číst dál

„Živý je Bůh, v jehož službách stojíme“

Bosé karmelitky proměňují zchátralý statek v Drastech u Prahy v klášterní areál.

Číst dál

Arcibiskup Gallagher: Svatý stolec podporuje evropskou budoucnost Albánie

Sekretář pro vztahy se státy a mezinárodními organizacemi dnes zahájil návštěvu Albánie, která potrvá do 20. března a koná se na pozvání albánské ministryně zahraničí Olty Xhaçky a předsedy Albánské biskupské konference Angela Massafry.

Číst dál

Předseda amerického episkopátu: Synodální proces neznamená snižování požadavků evangelia na nejnižšího jmenovatele

Učení církve, které vychází z Božího zjevení, nelze změnit. To musí být jasně řečeno a nikdo nesmí být v tomto ohledu klamán - říká předseda amerického episkopátu v rozhovoru pro německý týdeník Die Tagespost. Poukazuje na to, že nikdo, s výjimkou ďábla a nepřátel církve, by nebyl šťastný ze schizmatu. Dodává však, že synodální proces měl být časem modlitby a naslouchání Duchu Svatému, a Duch nikdy neodporuje Písmu ani tradici, která je zdrojem Božího zjevení.

Číst dál

Kardinál Cantalamessa: Církev se neobejde bez teologie

Synoda se neobejde bez teologie a stejně tak se bez ní neobejde ani církev v žádném okamžiku svého života. Teologie je totiž slovo o Bohu, uvedl kardinál Raniero Cantalamessa ve svém postním zamyšlení pro papeže a římskou kurii.

Číst dál

Nikaragua: Zástupce Vatikánu opouští zemi

Poslední vatikánský diplomat opustil Nikaraguu. Na žádost tamní vlády P. Marcel Diouf, chargé d'affaires apoštolské nunciatury v Managui, přesídlil do Kostariky.

Číst dál

Pastýřský list biskupa Martina: Služba rodině je stále potřebnější

Ke čtvrté neděli postní posílá biskup Martin David do farností svůj pastýřský list o rodině. V neděli, které se říká latinsky Laetare, mají totiž v ostravsko- opavské diecézi hned dva důvody k radosti: kromě blízkosti Velikonoc je to i oslava 30. narozenin Centra pro rodinu a sociální péči. Přinášíme plné znění pastýřského listu.

Číst dál

Den s arcibiskupem Stojanem proběhne v Olomouci

Centra pro školy ve spolupráci s Cyrilometodějskou křesťanskou akademií pořádají „Den s A. C. Stojanem“, který se uskuteční v Olomouci v sobotu 1. dubna 2023.

Číst dál

Jarní sbírka Daránek

Daránek je celostátní sbírka, která je organizována od roku 2021 Charitou České republiky. Podporuje charitativní zařízení a služby starající se o děti. Podpořeny mohou být například azylové domy pro matky s dětmi, nízkoprahové kluby pro děti, volnočasové aktivity dětí ze sociálně slabého prostředí, služby pro děti handicapované, případně mohou být finanční prostředky využity na podporu práv dětí. Část sbírky může připadnout i na přímou podporu rodin s dětmi v nouzi.

Číst dál

Člověk a Víra ve Vranově u Brna

V neděli 19. března 2023 v 11.00 hodin bude brněnský biskup Pavel Konzbul slavit bohoslužbu ve Vranově u Brna po členy spolku Člověk a Víra. Po bohoslužbě následuje beseda s přítomnými fotografy.

Číst dál

Biskup Cikrle vydal novou publikaci s názvem Fiat

Emeritní brněnský biskup Vojtěh Cikrle vydal publikaci "Fiat" s mariánskou tematikou.

Číst dál

Květný pátek 2023 ve Sloupu

Hlavní poutní mši ve Sloupu v Moravském krasu bude celebrovat brněnský biskup Pavel Konzbul v pátek 31. března 2023 v 10.30 hodin.

Číst dál

Charita posílá na Ukrajinu další kamion elektrocentrál

Arcidiecézní charita Olomouc (ACHO) dnes na Ukrajinu vypravila další kamion se 198 elektrocentrálami. Je mezi nimi jeden silnější generátor pro lokální zdravotnické zařízení. Všechna tato zařízení budou sloužit pro nouzové dodávky elektrické energie během výpadků dodávek proudu. Jsou stále potřeba, protože raketový útok v minulém týdnu byl na Ukrajině opět cílen na tamní energetická zařízení. Tak jako pomoc ACHO, pokračuje také sbírka na financování této pomoci.

Číst dál

Přípravná setkání na Světové dny mládeže proběhnou na jaře v jednotlivých diecézích

Každé diecézní centrum mládeže připravuje setkání pro ty, kteří se chystají v srpnu na Světové dny mládeže do Lisabonu. Přípravná setkání nabídnou mladým bohatý program, kde se nejen duchovně naladí na Lisabon, ale také budou mít prostor seznámit se s dalšími účastníky. Přinášíme přehled přípravných setkání v jednotlivých diecézích.

Číst dál

Sázava si připomene svého prvního opata sv. Prokopa

Svatý Prokop, první opat benediktinského kláštera na Sázavě a patron Čech, horníků, rolníků, vinařů i poustevníků zemřel před 970 v roce 1053. Vzpomínkovou akci otevře pražský arcibiskup Jan Graubner slavnostní bohoslužbou, která začne 25. března od 10.30. Zároveň zahájí poutní sezónu na Sázavě. V České republice lze navštívit více než sedm desítek kostelů, kaplí a jiných poutních míst sv. Prokopa.

Číst dál

Sekretariát synody vyzval k celosvětové mariánské modlitbě za synodální proces

Kardinál Mario Grech, generální sekretář synody, ustavil sedmičlennou komisi, která bude pověřena přípravou XVI. řádného generálního shromáždění biskupské synody. Sekretariát synody zároveň vyzval k celosvětové mariánské modlitbě za celý synodní proces v církvi i za říjnové generální shromáždění.

Číst dál

Sezónu v olomouckém Arcibiskupském paláci otevře výstava o arcibiskupu Matochovi

Zaujala vás osobnost arcibiskupa Josefa Karla Matochy a rádi byste se seznámili s jeho nelehkým osudem pastýře v novodobé době temna? Chcete se dozvědět více informací k pohnuté době 50. a 60. let minulého století, jaké události jí předcházely a co následovalo? Zajímá vás, jestli měl komunistický režim cílený a podrobný plán k likvidaci katolické církve, nebo se jen řídil marxistickým dogmatem: náboženství – opium lidstva? Pak je tato výstava určena právě pro vás.

Číst dál

Přehlídka v Odrách ukáže, jak se na církevních školách rozvíjejí talenty

29. ročník Celostátní přehlídky církevních škol v zájmové umělecké činnosti se po roce vrací do Oder. Oproti ročníkům, které omezila covidová pandemie, se festival mladých zpěváků, herců i recitátorů odehraje v klasickém třídenním rozsahu od 21. do 23. března 2023. Veřejnost uvidí to nejlepší na dvou závěrečných galavečerech a organizátoři zvou také na koncert kapely GOOD WORK a doprovodnou výtvarnou výstavu.

Číst dál

24 hodin pro Pána: spojme se i letos v modlitbě s celým světem

Být před Pánem, naslouchat mu, chválit, děkovat i prosit. Papež František zve celou církev uprostřed postní doby k prožití 24 hodin pro Pána v pátek 17. a v sobotu 18. března. Kde se k adoracím a dalším modlitbám připojit?

Číst dál

Organizace "Kroky pro život" v Mexiku vyzývá k přijetí zákona proti náhradnímu mateřství

V rámci kampaně proti náhradnímu mateřství kreslí členové mexické organizace "Kroky pro život" nápisy na zdi jako např. "Ženy nejsou na pronájem, stejně jako jejich děti nejsou na prodej". Účelem těchto sloganů je zviditelnit iniciativu, která v Mexiku podporuje přijetí zákona proti náhradnímu mateřství.

Číst dál

Prohlášení předsedy ČBK k útokům na sv. Jana Pavla II.

Přinášíme text prohlášení pražského arcibiskupa Jana Graubnera, předsedy ČBK, k útokům na sv. Jana Pavla II.

Číst dál

Papež: Symboly v liturgii nesmíme opouštět, nýbrž vysvětlovat

Papež František během zasedání Papežských akademií o sakrální architektuře připomněl důležitost symbolického jazyka v liturgii.

Číst dál

Nad Přibyslaví byla vztyčena křížová cesta

V sobotu 11. března byla vztyčena křížová cesta uměleckého kováře Petra Štáfla v Přibyslavi.

Číst dál

Konference pro křesťanské podnikatele poradí, jak z krize

Na ožehavá témata současného osobního i pracovního života se zaměří konference „Jak z krize podnikajícího křesťana“, kterou v sobotu 27. května 2023 pořádá v prostorách Stojanova gymnázia na Velehradě sdružení Kompas.

Číst dál

Papež vyzývá, aby oběti zneužívání měly jasnou možnost, jak se domoci spravedlnosti

Papež František v poselství svěřuje přímluvě Panny Marie Nanebevzaté, patronky Paraguaye, úsilí II. latinskoamerického kongresu o prevenci zneužívání v církvi, který dnes začal v Asunciónu a potrvá do 16. března.

Číst dál