Jste zde

Centrum Božího Milosrdenství

1. Bohoslužby ve Slavkovicich

Pátek:

15.00 Hodina milosrdenství /adorace, Korunka k Božímu milosrdenství/
16.00 Mše svatá

Sobota:

14.00 – 17.00 Možnost svátosti smíření (první a třetí sobota "Den smíření". Kněz je k dispozici od 10 do 17 hodin)
17.00 Mše svatá

Neděle:

10.30 Mše svatá
17.00 Mše svatá
14.00 – 17.00 Možnost svátosti smíření

Křížová cesta: po celý rok (mimo dobu velikonoční) každý pátek od 15.00 do 16.00 hod.

Cesta světla: v době velikonoční - neděle od 16.00 hod.

Svatá zpověď: po celý rok v sobotu a neděli 15.00 - 17.00 hod. (první a třetí sobota "Den smíření". Kněz je k dispozici od 10 do 17 hodin)

Aktuální informace o bohoslužbách a poutích získáte také na tel. č.: 566 502 855, 566 502 857, 566 502 858.

Pokud máte otázky, napište na adresu: info@slavkovice.cz

 

2.  Korunka na cestu

Dle statistik Českého statistického úřadu z let 2007-2016 umírá každý rok v ČR cca 110 000 lidí. Lze říct, že to je průměrně 300 lidí za den, 12 za hodinu. Kdysi umírali lidé častěji doma, v kruhu svých příbuzných, doprovázeni jejich přítomností, láskou a modlitbou. Dnes je umírání často „odtrženo" od domova, mnohdy je spojeno třeba s nemocnicí, nezřídka také se samotou. Věříme, že smrt je především přechodem a začátkem života věčného. Vnímáme proto význam umírání a to, jak důležité je tento přechod doprovázet blízkostí a modlitbou.

Proto také vznikl projekt „Korunka na cestu", který má za cíl povzbudit k modlitbě za umírající. Inspirací ke vzniku projektu byla slova Pána Ježíše z „Deníčku" sv. Faustyny Kowalské: „Napiš, že když se tuto Korunku budou modlit u umírajících, postavím se mezi Otcem a umírající duší ne jako spravedlivý soudce, ale jako milosrdný Spasitel." (Den. 1541)

Hlavním cílem projektu je připomenout potřebu modlitby za umírající a povzbudit k doprovázení umírajících svou blízkostí (kde je to možné) a modlitbou (vždy je to možné). Samozřejmě si může každý zvolit vhodnou modlitbu, kterou se bude za umírající modlit. My jsme pro účel tohoto projektu zvolili modlitbu Korunky k Božímu milosrdenství a po této modlitbě jsme také pojmenovali celý projekt: „Korunka na cestu". Abychom byli schopní oslovit širší veřejnost a vytvořit motivační nástroj, připravili jsme internetové stránky projektu.

Vše potřebné najdete na adrese: www.korunkanacestu.cz

Samozřejmě k modlitbě zveme všechny, nejen ty, kteří využívají internet. Bůh ví o každé modlitbě a každá modlitba za umírající je velmi důležitá. Den má 1440 minut. Korunku se lze pomodlit za necelých 10 minut. Modlit se za umírající je skutek milosrdenství.

3. Exercicie Lectio Divina

Osmidenní exercicie Lectio Divina - Vranov u Brna

  • 9. - 17. 8. 2021
    Etapy: 1. Marek, 2. Matouš, 3. Lukáš
  • 17. - 25. 11. 2021
    Etapy: 1. Marek, 2. Matouš, 3. Lukáš 

Cena za ubytování a jídlo podle ceníku duchovního centra Vranov u Brna.
Cena za exercicie - dobrovolný přispěvek.

Přihlášky: lectiodivinacz@gmail.com

Exercicie Lectio Divina v Prešově na Slovensku:

  • 22. - 30. 7. 2021
  • 20. - 28. 9. 2021

Přihlášky: sestrynd@gmail.com

Sdílet na signálech