Jste zde

Farní a ekonomické rady

Farnost Olešná na Moravě

Na žádost brněnského biskupa převzal tuto farnost řád pallotinů 1.9.2010. Farnost tvoří tři obce: Olešná, Křídla a Zubří. Volby do farní a ekonomické rady se konaly na začátku roku 2014 s dřívějším oznámením a nezbytnou přípravou. Volby probíhaly ve dvou kolech ve farním kostele v Olešné v termínu od 12. ledna do 9. února 2014. Každá z obcí má své zastupitele jak v ekonomické tak i v pastorační radě farnosti. Složení ekonomické a farní rady bylo věřícím ohlášeno v neděli 16. února 2014. 

Ekonomickou radu farnosti tvoří tři členové, z každé obce po jednom.  Pastorační (farní) radu farnosti tvoří 13 členů. V čele každé rady vždy stojí duchovní správce farnosti. Uvedení členů do funkce a složení slibů se uskutečnilo ve farním kostele v Olešné o první postní neděli 9. března 2014. Do funkce nové členy slavnostně uvedl administrátor farnosti P. Jozef Gruba, SAC. Setkání farní a ekonomické rady se koná přibližně dvakrát za rok. Setkání vždy svolává administrátor farnosti. V naléhavých případech se farní nebo ekonomická rada může sejít kdykoliv, a to dle okolností a záležitostí, které vyžadují projednání.     

Farnost Radešínská Svratka

Otcům pallotinům byla tato farnost svěřena brněnským biskupem dne 1.5.2009. Farnost tvoří tři obce: Nová Ves, Radešínská Svratka a Řečice. Volby do farní a ekonomické rady se konaly na jaře roku 2012 s dřívějším oznámením a nezbytnou přípravou. Volby probíhaly ve dvou kolech ve farním kostele v Radešínské Svratce. Složení nově zvolené ekonomické a farní rady bylo věřícím ohlášeno v neděli 10.6.2012. Každá z obcí má své zastupitele jak v ekonomické tak i v pastorační radě farnosti.

Ekonomickou radu farnosti tvoří tři členové. Pastorační (farní) radu tvoří 14 členů. V čele každé rady vždy stojí duchovní správce farnosti /farář, administrátor/. Uvedení nových členů do funkce a složení slibů se uskutečnilo ve farním kostele v Radešínské Svratce při bohoslužbě v neděli  2.9.2012. Nové členy do funkce slavnostně uvedl farář farnosti P. Jozef Gruba, SAC. Setkání vždy svolává farář farnosti. Setkání farní a ekonomické rady se koná přibližně dvakrát za rok. V naléhavých případech se farní nebo ekonomická rada může sejít kdykoliv, a to dle okolností a záležitostí, které vyžadují projednání.

Sdílet na signálech