Jste zde

Ministranti

Jarní pouť ministrantů do Fulneku 2014

Fotogalerie a videa z pouťi ministrantů.

Modlitba před mší svatou

Pane Ježíši, chci ministrovat u tvého oltáře. Dej, ať svou službu plním radostně, svědomitě a zbožně. Ať svým chováním dávám dobrý příklad všem lidem v kostele. Amen.

Modlitba po mši svaté

Děkuji ti Pane Ježíši, že jsem mohl ministrovat u tvého oltáře. Dej, ať mé přátelství s tebou nepřeruší žádný hřích. Ať svým dobrým chováním doma, ve škole i  venku svědčím o tobě. Amen.

 

Patron ministrantů

Svatý Tarsicius byl římský chlapec, tajný křesťan za dob pronásledování prvotní církve. Tarsicius byl Říman, malý chlapec, který žil v době pronásledování prvotní církve. Když byla zajata jedna skupina křesťanů, kněží řešili, jak jim před smrtí donést alespoň sv. přijímání. Bylo jim jasné, že dospělé, kteří by se chovali podezřele, by vojáci prohledávali. Tarsícius, kterému v té době bylo asi 12 let, se nabídl, že svaté přijímání vězněným donese, vycházel z předpokladu, že malý chlapec nebude tak nápadný. Tak opravdu dostal pouzdro s Eucharistií (tzv. „bursu“) a pověsil si jí na krk pod oblečení.

Cestou jej zastavila skupinka vrstevníků, se kterými se znal, ale křesťané to nebyli. Zvali ho, ať si s nimi jde hrát, ale on nechtěl. Chlapci viděli, že pod oblečením něco úzkostlivě skrývá, ihned došli k názoru že je to křesťan a začali ho bít. Seběhli se k tomu další lidé, kteří se k bití nebohého Tarsícia také přidali. Uviděl to římský voják, také tajný křesťan, lidi rozehnal, že prý chlapce předá k potrestání. Místo toho jej zanesl k sobě domů a ošetřoval ho. Tarsícius mu z posledních sil předal bursu a úkol donést sv. přijímání vězněným, poté z bursy obdržel sv. přijímání on sám z rukou vojáka a zemřel. Voják pak dokončil jeho úkol... 

www.tarsicius.cz

Sdílet na signálech