Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB RADEŠÍNSKÁ SVRATKA, OLEŠNÁ NA MORAVĚ
od 18. 2. do 25. 2. 2024

NEDĚLE 18. 2. 2024 1. NEDĚLE POSTNÍ
08:00 Radešínská Svratka Mše sv. za Boženu Sobotkovu, rodiče, za živou a zemřelou rodinu Sobotkovu a za duše v očistci
09:00 Radešínská Svratka Společná káva na faře
10:00 Olešná Mše sv. za živé a zemřelé farníky
13:30 Nová Ves Křížová cesta - povedou matky
14:30 Olešná Křížová cesta - povedou matky
14:30 Radešínská Svratka Křížová cesta - povedou matky
PONDĚLÍ 19. 2. 2024 PONDĚLÍ 1. POSTNÍHO TÝDNE
Dnes mše sv. není
ÚTERÝ 20. 2. 2024 ÚTERÝ 1. POSTNÍHO TÝDNE
17:00 Řečice Adorace Nejsvětější svátosti za duchovní povolání a modlitba Růžence za mír ve světě
18:00 Nová Ves Mše sv. za živou a zemřelou rodinu Nečasovu, Honkovu a za duše v očistci
STŘEDA 21. 2. 2024 STŘEDA 1. POSTNÍHO TÝDNE
17:00 Radešínská Svratka Mše sv. na úmysly SSJ
ČTVRTEK 22. 2. 2024 SVÁTEK STOLCE SV. PETRA, APOŠTOLA
18:00 Řečice Mše sv. za Jiřinu a Jaroslava Veselých, syny Jaroslava a Stanislava, vnuka Martina
PÁTEK 23. 2. 2024 PÁTEK 1. POSTNÍHO TÝDNE
16:00 Olešná Adorace Nejsvětější svátosti
17:00 Olešná Mše sv. za živou a zemřelou rodinu Jelínkovu a rodinu Burešovu
19:00 Radešínská Svratka Adorace Nejsvětější svátosti
SOBOTA 24. 2. 2024 SOBOTA 1. POSTNÍHO TÝDNE
00:00 Zubří Mše sv. nebude!!!
NEDĚLE 25. 2. 2024 2. NEDĚLE POSTNÍ
08:00 Radešínská Svratka Mše sv. za živé a zemřelé farníky
10:00 Olešná Mše sv. za Boženu Bartošovu a celou rodinu
13:30 Nová Ves Křížová cesta - povedou otcové
14:30 Olešná Křížová cesta - povedou otcové
14:30 Radešínská Svratka Křížová cesta - povedou otcové

  • Popeleční středou 14. 2. jsme vstoupili do postní doby, která má být podle papeže Františka „časem milosti, kdy se poušť našeho života znovu stává místem první lásky.“ K tomu nám může pomoci modlitba, půst a almužna. Více k tomu najdete v určitých místech kostela v Radešínské Svratce a Olešné.
  • Pobožnost křížové cesty je každou neděli v Rad. Svratce a v Olešné ve 14:30 hod. V Nové Vsi se tato pobožnost koná ve 13:30 hod.
  • Během postní doby Vás zvláštním způsobem zvu ke ztišení v blízkosti Pána před vystavenou Nejsvětější svátosti. Více v rozpisu bohoslužeb.
  • V tomto týdnu vás upozorňuji na změny v bohoslužbách. Podrobnosti najdete na rozpisu bohoslužeb.
  • Ve dnech úterý 20. 2. – úterý 27. 2. V PŘÍPADĚ POTŘEBY ZAOPATŘENÍ NEMOCNÉHO NEBO POHŘBU kontaktujte o. Mira Kulifaje z NMnM, tel. 776 620 578.
  • Živy růženec v Olešné: děkuji všem, kteří se zapojili. Vzadu na stole máte připravený rozpis na nadcházející měsíce a úmysly, na které se modlíme.
  • Příští neděli 25. 2. sbírka ve farnostech bude na halíř sv. Petra. Prostředky získané v rámci této sbírky jsou určeny k tomu, aby Svatý otec mohl jménem celé církve přispět ke zmírnění následků neštěstí, pomoci obětem válečných konfliktů, živelných katastrof, uprchlíkům a dalším lidem v nouzi. V roce 2023 bylo v brněnské diecézi vybráno celkem 4 463 247 Kč.
  • V neděli 25. února od 17:00 se v kostele svaté Kunhuty v Novém Městě na Moravě uskuteční Večer chval. Všichni jste srdečně zváni ke společné modlitbě!
 
Milí přátelé,
synodální proces se stává životním stylem církve. Loni v říjnu se konalo generální shromáždění biskupské synody v Římě. Následně jsme byli vyzváni, abychom se v rámci diecézí vyjádřili k vybraným tématům, která z tohoto shromáždění vzešla.
 
Chci vás pozvat, abyste se během postní doby opět setkali, ať už v rámci synodálních skupinek nebo společenství, a některým z těchto témat se věnovali. Další informace o postupu dostanou farní koordinátoři synodálních skupin a duchovní správci farností, najdete je i na webu biskupství. Výstupy ze skupinek očekávám po Velikonocích, konkrétně do 10. dubna.
Přeji nám všem, abychom v rámci setkání, naslouchání a rozlišování byli otevřeni Duchu Svatému. Váš biskup Pavel

 

PŘEJI VÁM POŽEHNANÝ ČAS POSTNÍ DOBY
o. Mariusz
POŘAD BOHOSLUŽEB I V APLIKACI
FARNOST DO KAPSY