Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB RADEŠÍNSKÁ SVRATKA, OLEŠNÁ NA MORAVĚ
od 17. 9. do 24. 9. 2023

den liturgická oslava / událost místo a čas úmysl mše sv.
Neděle
17. 9.
24. neděle v mezidobí 08:00
Radešínská Svratka
Mše sv. za nemocnou osobu a za Boží požehnání pro celou rodinu
09:00
Radešínská Svratka
Společná káva na faře
10:00
Olešná
Mše sv. za živé a zemřelé farníky
14:00
Radešínská Svratka
Adorace Nejsvětější svátosti za duchovní povolání
Pondělí
18. 9.
pondělí 24. týdne v mezidobí Dnes mše sv. není
Úterý
19. 9.
sv. Januária, biskupa a mučedníka 08:00
Olešná
Adorační den farnosti Olešná - adorace Nejsvětější svátosti
18:00
Nová Ves
Mše sv. za Bohumila Novotného, Josefa a Marii Zdražilovy, oboje rodiče a Martu Hrnčířovou, s prosbou o Boží pomoc a ochranu pro živé rodiny
18:00
Řečice
Adorace Nejsvětější Svátosti, modlitba Růžence za mír na Ukrajině
18:30
Nová Ves
Adorace Nejsvětější svátosti za duchovní povolání
Středa
20. 9.
památka sv. Ondřeje Kim Taegona, kněze, Pavla Chong Hasanga a druhů, mučedníků 18:00
Radešínská Svratka
Mše sv. na dobrý úmysl
18:30
Radešínská Svratka
Pobožnost ke sv. Josefu
Čtvrtek
21. 9.
svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty 18:00
Řečice
Mše sv. za živou a zemřelou rodinu Drdlovu a Kulhánkovu
Pátek
22. 9.
pátek 24. týdne v mezidobí 17:00
Olešná
Adorace Nejsvětější Svátosti, příležitost ke zpovědi
18:00
Olešná
Mše sv. na úmysl dárce
18:30
Olešná
Pobožnost ke sv. Josefu
19:00
Radešínská Svratka
Adorace Nejsvětější Svátosti, příležitost ke zpovědi před svatováclavskou pouti
Sobota
23. 9.
památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze 08:00
Radešínská Svratka
Mše sv. za ty, kteří se starají o květinovou výzdobu, za kostelníky a za ty, kteří uklízejí kostele a kaple ve farnosti Radešínská Svratka a Olešná a za jejich rodiny
11:00
Radešínská Svratka
Křest: Karin Kalábová
12:00
Řečice
Křest: Otakar Kovařík
13:00
Nová Ves
Křest: Ester Šanderová
Neděle
24. 9.
25. neděle v mezidobí 08:00
Radešínská Svratka
Mše sv. za živé a zemřelé farníky
10:00
Olešná
Mše sv. za Jiřího Macha, jeho vnuka Vítka Juránka, s prosbou o Boží pomoc a ochranu pro živou rodinu Juránkovu
10:30
Radešínská Svratka
Mše sv. za živou a zemřelou rodinu Šaclovu
15:00
Radešínská Svratka
Slavnostní požehnání
 
 • Děkuji všem, kteří připravili výzdobu před obětním stolem na nedělní bohoslužbu v Radešínské Svratce spojenou s poděkováním Pánu Bohu za letošní úrodu. Při této příležitosti děkuji všem, kteří se po celý rok starají o květinovou výzdobu našich kostelů
  a kaplí, uklízejí kostele a kaple. V sobotu 23. 9. v 8:00 hod. v Radešínské Svratce bude sloužena za vás a za vaše rodiny mše svatá.
 • Ještě dnes, v neděli 17. 9. po mši sv. v 9:00 hod. v Radešínské Svratce bude společná káva na faře, na kterou vás srdečně zvu a odpoledne v 15:00 hod. bude v Pustých pobožnost u kříže.
 • V úterý 19. září od 15:00 hod. se uskuteční brigáda před svatováclavskou pouti v Radešínské Svratce, jejímž cílem bude generální úklid kostela, fary a terénu kolem kostela a fary. Srdečně vás zvu a prosím o pomoc.
 • V úterý 19. září farnost Olešná má adorační den spojený s modlitbou za bohoslovce. Adorace Nejsvětější Svátosti bude od 8:00 do 19:00 hod. Prosím, zapište se na arch, který je vzadu v kostele.
 • Ve středu v Radešínské Svratce a v pátek v Olešné po mši svaté se koná pobožnost ke sv. Josefu. Tuto modlitbu obětujeme za ochranu církve, farnosti a našich rodin.
 • Kněžská rekolekce bude ve čtvrtek 21. 9. v Novém Městě na Moravě. Začne v 8:00 hod. adorací Nejsvětější Svátosti a v 8:30 hod. bude mše svatá.
 • Blíží se letošní svatováclavská pouť v Rad. Svratce. Předpouťová zpověď bude v pátek 22. 9. od 19:00 do 21:00 hod. Navíc od úterý 19. září začneme novénu ke sv. Václavovi, kterou se budeme modlit letos v rodinách (texty pod kůrem nebo na webových stránkách farnosti). V neděli 24. 9. budou dvě mše svaté: v 8:00 hod. a v 10:30 hod. Hl. celebrantem bude o. Pavel Šenkyřík s Brna, biskupský vikář pro pastoraci a vzdělávání. Odpoledne v 15:00 hod. bude slavnostní požehnání.
 • V sobotu 23. 9. v 8:00 hod. bude mše svatá v Radešínské Svratce.
 • Na webových stránkách farnosti je spuštěna elektronická přihláška pro ty děti, které v příštím roce chtějí přistoupit k 1. Sv. Přijímaní. Čas přihlašovaní do konce září.
S darem Božího požehnání
o. Mariusz