Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB RADEŠÍNSKÁ SVRATKA, OLEŠNÁ NA MORAVĚ
od 14. 8. do 21. 8. 2022 - 33. týden

Den Liturgická slavnost Hodina Bohoslužba
NE
14. 8.
20. neděle v mezidobí 08:00 farní kostel sv. Václava: Mše sv. za živé a zemřelé farníky
10:00 farní kostel sv. Maří Magdalény: Mše sv. za živé a zemřelé farníky
11:00 farní kostel sv. Maří Magdalény: Křest: Adam Kulíšek
PO
15. 8.
SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE 18:00 farní kostel sv. Václava: Mše sv. na poděkování za zdraví Vojtíška a rodinu Šoustarovu a Petrovu
18:45 farní kostel sv. Václava: Pobožnost ke sv. Josefu, Adorace Nejsvětější svatosti
19:00 farní kostel sv. Maří Magdalény: Mše sv. za živou a zemřelou rodinu Humlíčkovu, Štorkovu, Ehrenbergerovu a za duše v očistci
ÚT
16. 8.
sv. Štěpána Uherského 08:00 kaple sv. Anny: Mše sv. za zemřelé rodiče Vytlačilovy a Nečasovy, za Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro živé rodiny a za duše v očistci
09:00 farní kostel sv. Václava: Mše sv. na úmysl dárce
18:00 kaple Svaté Rodiny: Adorace Nejsvětější Svátosti, modlitba Růžence za mír na Ukrajině
ST
17. 8.
středa 20. týdne v mezidobí 09:00 farní kostel sv. Václava: Mše sv. za těžce nemocnou osobu
ČT
18. 8.
čtvrtek 20. týdne v mezidobí 09:00 farní kostel sv. Václava: Mše sv. na poděkování ze letošní TYNAF, s prosbou o Boží požehnání pro všechny účastníky
19:00 kaple Svaté Rodiny: Mše sv. za Otu a Elfrídu Bajglovi, Antonína Hochmana, Hanu Markovu, Hanu Kláskovu a Markétu Tržilovu

19. 8.
sv. Jana Eudese, kněze 18:00 farní kostel sv. Maří Magdalény: Adorace Nejsvětější Svátosti, příležitost ke zpovědi
19:00 farní kostel sv. Maří Magdalény: Mše sv. za zemřelou rodinu Slámovu, rodinu Zátopkovu a za duše v očistci
19:45 farní kostel sv. Maří Magdalény: Pobožnost ke sv. Josefu
SO
20. 8.
památka sv. Bernarda, opata a učitele církve 12:00 kaple sv. Anny: Křest: Adriana Ježová
19:00 farní kostel sv. Václava: Mše sv. za rodinu Mrkvovu, Křivanovu a za duše v očistci
NE
21. 8.
21. neděle v mezidobí 08:00 farní kostel sv. Václava: Mše sv. za rodiny Tulisovy, rodinu Fridrichovu a Mužátkovu
10:00 farní kostel sv. Maří Magdalény: Mše sv. za živou i zemřelou rodinu Zdražilovu a celou přízeň
 • Ještě dnes, v neděli 14. 8. v 10:30 hod. zveme do Nového Města na Moravě na pouť k Panně Marii Nanebevzaté. Hl. celebrantem a kazatelem pouti na kostelíčku bude o. Vojtěch Kodet, karmelitán.
 • Od soboty 13. 8. do čtvrtku 18. 8. trvá na faře v Radešínské Svratce pro děti TYNAF – Týden na faře. Z tohoto důvodu bude navíc v úterý, ve středu a ve čtvrtek mše svaté v Rad. Svratce v 9:00 hod.
 • V pondělí 15. 8. na Slavnost Nanebevzetí Panny Marie mše sv. v Radešínské Svratce bude v 18:00 hod. a v Olešné v 19:00 hod.
 • Pobožnost ke sv. Josefovi bude v pondělí po mši svaté v Rad. Svratce a v pátek v Olešné.
 • V týdnu vás zveme na adoraci Nejsvětější svátosti, která bude v pondělí v Rad. Svratce po mši svaté, v úterý od 18:00 do 19:00 hod. v kapli v Řečici a v Olešné v pátek od 18:00 do 19:00 hod.
 • V úterý 16. 8. zveme do Velké Bíteše na mariánskou pouť Nový Jeruzalém. Program začne v 18:00 hod. Hl. celebrantem a kazatelem bude o. Mariusz Leszko SAC. Z tohoto důvodu mše svatá tento den v Nové Vsi bude v 8:00 hod.
 • Ve středu 17. 8. nebude mše svatá v Olešné a úmysl této mše svaté bude přesunut na pondělí 15. 8. v 19:00 hod.
 • Pěší pouť na Velehrad se uskuteční ve dnech od 22. do 27. 8. V neděli 21. 8. ve 13:00 hod. vyjde předetapa z Rad. Svratky. Přihlášky u jáhna L. Kince (email: [email protected], tel. 606 948 970).
 • Připomínáme, že během prázdnin příležitost ke zpovědi je přede mší svatou, eventuálně po individuální domluvě. Srdečně vás zveme.
 • Pod kůrem ve farních kostelích jsou k vyzvednutí různé časopisy a brožurka Nedělní liturgie. Prosíme, vezměte si je do svých domovů.
 • Vzadu pod kůrem v kostele v Olešné je krabička s modlitbami novén k různým svatým. Tuto brožurku si můžete vyzvednout, pomodlit se a zpátky ji vrátit do kostela. Možná pro některé z nás to bude nejenom způsob na vyprošení nějaké milosti u Pána Boha, ale i způsob spřátelení se s tímto svatým.
 • V posledních dnech, díky pomoci společnosti IS OMNIA jsme předělali webové stránky farnosti. Mají teď novou podobu, jsou více přehlednější a nabízí do budoucna široké možnosti. Můžete na nich najít aktuality ze života naší farnosti, diecéze i církve. Pomoci při sledování může být rovněž aplikace na mobil FARNOST DO KAPSY, ve které si zvolíte naši farnost.
Přejeme Vám hojnost Božího požehnání na celý prázdninový týden!
otcové pallotini