Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB RADEŠÍNSKÁ SVRATKA, OLEŠNÁ NA MORAVĚ
od 19. 5. do 26. 5. 2024

NEDĚLE 19. 5. 2024 SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
08:00 Radešínská Svratka Mše sv. za živé a zemřelé farníky
09:00 Radešínská Svratka Společná káva na faře
10:00 Olešná Mše sv. za živé a zemřelé rodiny Ondráčkovy a Němcovy
14:00 Radešínská Svratka Adorace Nejsvětější svátosti za duchovní povolání
PONDĚLÍ 20. 5. 2024 PAMÁTKA PANNY MARIE MATKY CÍRKVE
18:00 Radešínská Svratka Mše sv. na úmysl dárce
ÚTERÝ 21. 5. 2024 SVÁTEK VÝROČÍ POSVĚCENÍ KATEDRÁLY
18:00 Nová Ves Mše sv. za děkana Vladimíra Petrů, rodiče, sourozence, tetu Karlu, paní Hanákovu a za duše v očistci
18:00 Řečice Adorace Nejsvětější svátosti za duchovní povolání a modlitba Růžence za mír ve světě
18:45 Nová Ves Adorace Nejsvětější svátosti za duchovní povolání
STŘEDA 22. 5. 2024 SV. RITY Z CASCIE, ŘEHOLNICE
18:00 Radešínská Svratka Mše sv. za rodiče Brhlovy, syna, snachu a ostatní zemřelé příbuzné, za P. Františka Holíka a za duše v očistci
ČTVRTEK 23. 5. 2024 SVÁTEK JEŽÍŠE KRISTA, NEJVYŠŠÍHO A VĚČNÉHO KNĚZE
15:45 Nová Ves Adorace Nejsvětější svátosti
18:00 Řečice Mše sv. za živou a zemřelou rodinu Drdlovu a Kulhánkovu, s prosbou o Boží pomoc a ochranu
18:45 Řečice Adorace Nejsvětější svátosti
20:00 Radešínská Svratka Adorace Nejsvětější svátosti
PÁTEK 24. 5. 2024 PŘIPOMÍNKA DEN MODLITEB ZA CÍRKEV V ČÍNĚ
18:00 Olešná Adorace Nejsvětější svátosti
19:00 Olešná Mše sv. na poděkování za 25 let společného života, s prosbou o Boží pomoc a ochranu
SOBOTA 25. 5. 2024 SV. BEDY CTIHODNÉHO, KNĚZE A UČITELE CÍRKVE, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
08:00 Zubří Mše sv. za zemřelé rodiče Ondráčkovy a Němcovy a za duše v očistci
11:00 Radešínská Svratka Svatba: Veronika Mikešová a Josef Šandera   
NEDĚLE 26. 5. 2024 SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
08:00 Radešínská Svratka Mše sv. na poděkování Pánu Bohu za jeho lásku k nám
10:00 Olešná Mše sv. za živé a zemřelé farníky
10:00 Olešná křest: Karla Dalecká
11:00 Olešná Křest: Julie Magdaléna Trojanová
14:00 Radešínská Svratka Adorace Nejsvětější svátosti za duchovní povolání
 • Ještě dnes v neděli 19. května po mši svaté v Rad. Svratce vás zvu do velkého farního sálu na společnou kávu a přátelské setkání.
 • Letos během májových pobožností se modlíme za duchovní povolání, za prohloubení víry v našich rodinách a za mír ve světe. Pokud je mše svatá, májová pobožnost bude po mši svaté. V ostatní dny bude májová pobožnost v Rad. Svratce, v Olešné, v Zubří, v Nové Vsi a v Řečici v 19:00 hod.
 • Na webových stránkách farnosti a vzadu ve farních kostelech jsou dostupné materiály čtvrtého týdne duchovních cvičení ODEVZDANOST33 podle sv. Ludvíka Grigniona de Montforta. Navíc, kdo by chtěl vstoupit do tohoto projektu přípravy na odevzdaní se Nejsvětější Trojici prostřednictvím Neposkvrněného Srdce Panny Marie, může začít kdykoliv.
 • Ve čtvrtek 23. května má farnost Radešínská Svratka adorační den a den modliteb za bohoslovce. Z tohoto důvodu adorace Nejsvětější svátosti bude v Nové Vsi od 15:45 do 17:45 hod., v Řečici od 18:45 do 19:45 hod. a v Radešínské Svratce od 20:00 do 21:00 hod.
 • Ve čtvrtek 23. května bude v kostele sv. Matouše na Fryšavě kněžská rekolekce našeho ždárského děkanátu. Program se začne v 8:00 hod. adorací Nejsvětější svátosti a po ní v 8:30 hod. bude mše svatá.
 • V sobotu 25. května v 8:00 hod. bude mše svatá v Zubří.
 • Příští neděli 26.května sbírka ve farnosti Radešínská Svratka a Olešná bude věnovaná na opravy. Navíc je také možné podpořit opravu fasády kostela v Radešínské Svratce pomocí QR PLATBY. Podrobnosti na plakátku na nástěnce před kostelem nebo v kostele u vchodu. V Olešné je možné posílat finanční dary přímo na účet farnosti Olešná (číslo: 1623705319/0800). Do poznámky uvádějte, že se jedná o „dar pro farnost“.
 • Vzadu pod kůrem je anketa, ve které jako pastorační rada farnosti Radešínská Svratka prosíme, abyste odpověděli na čtyři otázky. Vyplněné ankety odevzdejte do speciální připravené krabice v Radešínské Svratce nebo v Nové Vsi do konce června 2024.
 • Už dnes vás srdečně zvu na Noc kostelů do farního kostela v Radešínské Svratce v pátek 7. června. Program začne mší sv. v 18:00 hod. Podrobný program je na nástěnce a na webových stránkách farnosti.
 • Vzadu v kostele jsou k dispozici přihlášky na letošní farní tábor v Březině v termínu od 28. 6. do 6. 7. Veškeré informace jsou uvedeny na přihlášce. Navíc přihlášku je možné stáhnout z webových stránek farnosti.
 • V pondělí 17. června se uskuteční tradiční jarní pouť nejen starších – tentokrát do krásných míst v podhůří Orlických hor: Rokole, Nové Město nad Metují a Dobruška. Přihlašujte se na arch vzadu v kostele nebo na tel. 777 119 136. Kněžský doprovod o. Mariusz. Pojeďme společně na tato krásná místa poděkovat a poprosit za dar víry pro naše rodiny, farnost a celou naši vlast a za mír na celém světě i v našich srdcích.

 

MANŽELSKÉ OHLÁŠKY

V sobotu 25. května 2024 v 11:00 hod. v kostele sv. Václava v Radešínské Svratce chtějí uzavřít církevní svatbu snoubenci: Veronika Mikešová a Josef Šandera, farnost Radešínská Svratka. Pokud by někdo věděl o překážce, která by sňatku bránila, ať to oznámí duchovnímu správci. Doprovázejme tyto snoubence v modlitbě.

 

Přeji vám hojnost Božího požehnání po celý týden.
o. Mariusz
POŘAD BOHOSLUŽEB I V APLIKACI
FARNOST DO KAPSY