Jste zde

Modlitba za stavbu nových varhan

Svatý Josefe, pomocníku ve všech potřebách a těšiteli zarmoucených, trpících, ukřivděných a pokořených, přijmi laskavě naši prosbu za stavbu nových varhan, kterou vysíláme k samému Bohu skrze Tebe jako našeho mocného zastánce.

Náš Ochránce, vyslyš naše volání a předlož Kristu naši prosbu. Bůh Ti na zemi určil úlohu Ochránce svého Syna. Máš tedy zvláštní dar snadného přístupu k Srdci našeho Spasitele. Pro všechny přednosti, kterými jsi byl vyznamenán, prosíme Tě pokorně: měj ohled na naši slabost a vypros nám tu milost, aby nás Bůh ve svém milosrdenství vyslyšel v záležitostech, ve kterých se na něho Tvým prostřednictvím s důvěrou obracíme, pokud splnění našich proseb není na škodu našeho spasení.

Nechť naše volání, podpořené Tvou přímluvou, dojde k Bohu. Učiníme všechno, abychom svým životem za to děkovali Bohu i Tobě, náš svatý patrone a ochránce. Amen.

Sdílet na signálech