kostel sv. Maří Magdalény

Logo farní kostel sv. Maří Magdalény
O místu:

Založení obce Olešná lidmi přišlými z jižní Moravy lze klást do let 1230 až 1300. Nižší a kratší gotická stavba kostela proto mohla existovat již před rokem 1369, z něhož pochází první doklad o jeho existenci. Nedaleko kostela stála dřevěná věž, která byla od kostela oddělená hřbitovem obehnaným zídkou. Přilehlá fara byla postavena v roce 1786. Mezi lety 1788 a 1790 byl kostel přestavěn do dnešní podoby. Tehdy byl také zrušen hřbitov okolo kostela a zřízen na nynějším místě za obcí.  Na kamenném mostě z roku 1861 přes potok Olešná stojí sochy sv. Jana Nepomuckého a sv. Josefa s malým Ježíšem, které byly mnohokrát poškozeny i strženy a znovu opraveny.
 
Nyní již pod mramorovou dlažbou se v kostele, v místě před prvním stupněm presbytáře, skrývá náhrobek majitele Olešné, rytíře Wolfganga Ludvíka Hetzera z Aurachu, který zde byl pohřben roku 1672.
 
Nad hlavním oltářem je v současnosti obraz akad. malíře Emila Pirchana st. zobrazující sv. Maří Magdalénu sedící u nohou Krista. Tento obraz nahradil původní z roku 1887, který je nyní umístěn na stěně pod kůrem vpravo, a zachycuje patronku kostela jako kajícnici. Na stěně pod kůrem vlevo je obraz ukřižování Krista s Maří Magdalenou u paty kříže. Vpravo u křtitelnice byla po roce 1989 umístěna socha sv. Anežky České s prosebníky od sochaře Karla Stádníka. Jedná se o kopii sochy, která je instalována v katedrále sv. Víta v Praze.
 
Mechanické varhany z roku 1860 byly nahrazeny roku 1937 novými pneumatickými o osmi rejstřících od firmy Bratři Riegerové v Krnově a roku 1984 byly částečně přestavěny.
 
Zvony z původní dřevěné věže, které pocházely ještě z doby Pernštejnů, byly bohužel zrekvírovány za 1. světové války. Nově pořízené zvony roku 1925 byly odebrány ve 2. světové válce v roce 1941. Jen malý zvon v sanktusníkové vížce nad presbytářem, dnes již nepoužívaný, zůstal zachován. Roku 1950 byly pořízeny dva menší zvony a největšího se farnost dočkala teprve v roce 1958. Nejmenší zvon (umíráček) s váhou 180 kg nese obraz Panny Marie a nápis: „Matko milosrdenství – vypros smilování – milost do skonání.“ Druhý váží 231 kg s obrazem Cyrila a Metoděje a nápisem: „Svatý Cyrile a Metoději, vyproste našemu národu jednotu ve víře, mír a Boží požehnání.“ Na největším s váhou 535 kg je vylit kříž a nápis: „Svatá Maří Magdaléno, oroduj za nás!“.  
 
V roce 2000 byl kostel opraven a tehdy byla také odkryta fresková výzdoba z doby jistě před rokem 1600. Při opravách fasády kostela v roce 2016 bylo ve zdivu původního kostela objeveno zazděné gotické okno. V roce 2023 byla položena nová dlažba na prostranství před kostelem.
 
Nejvýznamnější skutečností však je zde přítomnost živého Krista v eucharistii:
Ježíš, který se narodil v Betlémě a zemřel za nás na kříži, je zde pro nás.
Je zde přítomný živý Kristus, dívá se na Tebe s láskou a touží se s Tebou setkat.

Zpracoval Josef Dvořák, varhaník 

Nejbližší události v místě (rozmezí od 13.7. do 23.7.2024)

Den Čas Druh intence
neděle
14.7.
08:00 Mše svatá

Mše sv. za živou a zemřelou rodinu Halovu a Zdražilovu

Místo uskutečnění

49.5468025N, 16.1260203E

Sdílejte info