Ministranti

Ministranti

ministranti

 

Slovo ministrant pochází z latinského slova ministrare, které znamená sloužit a tím je i vyjádřena podstata pojmu. Ministrant je ten, který slouží. Komu že to slouží? Pouhým pohledem by se zdálo, že slouží knězi. Podává konvičky, zvoní na zvonky, a nebo drží misál. Ale to není opravdová podstata ministranta. Ve skutečnosti ministrant slouží všem lidem. Jelikož se na liturgii účastní všichni lidé v kostele, tak ministranti vlastně v jednotlivých úkonech zastupují každého přítomného. A z toho také vyplývá, že ministrant slouží také samotnému Bohu. Protože díky ministrantům může probíhat liturgie a ministranti jí přidávají na kráse.

 

Ministrantské pravidla

Ministrant plní zodpovědně svou službu u oltáře a chodí na ministrantské schůzky.

Ministrant se chová pozorně tiše a zbožně v kostele, ale i přede mší v sakristii, také mimo kostel.

Ministrant mluví slušně a nerozčiluje se, je poslušný.

Ministrant chodí čistý a upravený do kostela.

Ministrant své oblečení udržuje v čistotě a pořádku, řádně je ukládá do skříně a neničí je.

Ministrant chodí včas na mši svatou, nejlépe 10 min. před začátkem.

Ministrant se modlí, má rád Pána Ježíše a snaží se být příkladem pro druhé.

Ministrant pravidelně chodí ke svaté zpovědi a ke svatému přijímání.

Ministrant zná své povinnosti během liturgie a snaží se v nich zdokonalovat.

Ministrant pomáhá druhým.

Ministrant je čestný, pravdomluvný a dokáže uznat svou chybu.

Ministrant plní dané sliby – Bohu i lidem.

K tomu ať nám pomáhá Bůh!

 

Rádi uvítáme nové kamarády