Rozpis nadcházejících událostí

NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI v rozmezí od 15.8. do 28.8.2022

Den Čas Místo a text
pondělí
15.8.
18:00 farní kostel sv. Václava: Mše sv. na poděkování za zdraví Vojtíška a rodinu Šoustarovu a Petrovu
18:45 farní kostel sv. Václava: Pobožnost ke sv. Josefu, Adorace Nejsvětější svatosti
19:00 farní kostel sv. Maří Magdalény: Mše sv. za živou a zemřelou rodinu Humlíčkovu, Štorkovu, Ehrenbergerovu a za duše v očistci
úterý
16.8.
08:00 kaple sv. Anny: Mše sv. za zemřelé rodiče Vytlačilovy a Nečasovy, za Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro živé rodiny a za duše v očistci
09:00 farní kostel sv. Václava: Mše sv. na úmysl dárce
18:00 kaple Svaté Rodiny: Adorace Nejsvětější Svátosti, modlitba Růžence za mír na Ukrajině
středa
17.8.
09:00 farní kostel sv. Václava: Mše sv. za těžce nemocnou osobu
čtvrtek
18.8.
09:00 farní kostel sv. Václava: Mše sv. na poděkování ze letošní TYNAF, s prosbou o Boží požehnání pro všechny účastníky
19:00 kaple Svaté Rodiny: Mše sv. za Otu a Elfrídu Bajglovi, Antonína Hochmana, Hanu Markovu, Hanu Kláskovu a Markétu Tržilovu
pátek
19.8.
18:00 farní kostel sv. Maří Magdalény: Adorace Nejsvětější Svátosti, příležitost ke zpovědi
19:00 farní kostel sv. Maří Magdalény: Mše sv. za zemřelou rodinu Slámovu, rodinu Zátopkovu a za duše v očistci
19:45 farní kostel sv. Maří Magdalény: Pobožnost ke sv. Josefu
sobota
20.8.
12:00 kaple sv. Anny: Křest: Adriana Ježová
19:00 farní kostel sv. Václava: Mše sv. za rodinu Mrkvovu, Křivanovu a za duše v očistci
neděle
21.8.
08:00 farní kostel sv. Václava: Mše sv. za rodiny Tulisovy, rodinu Fridrichovu a Mužátkovu
10:00 farní kostel sv. Maří Magdalény: Mše sv. za živou i zemřelou rodinu Zdražilovu a celou přízeň
pondělí
22.8.
19:00 farní kostel sv. Václava: ( volná intence )
úterý
23.8.
19:00 kaple sv. Anny: ( volná intence )
středa
24.8.
19:00 farní kostel sv. Maří Magdalény: ( volná intence )
čtvrtek
25.8.
19:00 kaple Svaté Rodiny: ( volná intence )
pátek
26.8.
19:00 farní kostel sv. Maří Magdalény: ( volná intence )
sobota
27.8.
19:00 farní kostel sv. Václava: ( volná intence )
neděle
28.8.
08:00 farní kostel sv. Václava: ( volná intence )
10:00 farní kostel sv. Maří Magdalény: ( volná intence )