Motto týdne

"Kristus své učedníky nazývá přáteli a přátelsky s nimi také jedná."

sv. Terezie z Avily

Jak pulsujeme ve farnosti Radešínská Svratka

Jak pulsujeme ve farnosti Olešná

Anketa

Které informace Vás nejvíce zajímají na farním webu?

Čísla účtů

1) Farnost Radešínská Svratka

Bankovní spojení ČS – 1623704359/0800

 

2) Farnost Olešná u Nového Města na Moravě

Bankovní spojení ČS – 1623705319/0800

Ohlášky z 26. neděle v mezidobí

29. Září – 5. Říjen 2013
 • Dnešní sbírka (29.9.) je věnována na opravy ve farnostech.
 • V pondělí 30.9. v 18:30 hod. zveme do Rad. Svratky na mši sv. pro děti zvlášť děti, ministranty a rodiče. Vezměte s sebou i své kamarády.
 • Středeční adorace v Rad. Svratce bude za členy živého růžence a za nové členy.
 • Nemocné navštívíme v Rad. Svratce a v Řečici v pátek 4.10. od 8:30 hod.
 • V sobotu 12.10. se uskuteční potáborové setkání. Zveme všechny letošní účastníky, animátory a vedoucí. Program začne v Rad. Svratce na faře ve 13:00 hod. Všechny srdečně zveme.
 • Ve středu při mši sv. v 15.00 hod. se rozloučíme s naším zesnulým farníkem panem Václavem Mahlem z Radešínské Svratky. Bože náš Otče buď milosrdný pro nás a pro naše zemřelé nyní i navěky…
 • Biblická hodina v Olešné evangelium na 27. neděli v mezidobí Lk 17, 5-10
 • Nemocné navštívíme v Olešné a Zubří ve čtvrtek 3.10. od 9:00 hod.
 • Na první pátek v měsíci 4.10. bude v Olešné adorace v 17:30 hod. a po ní v 18:30 mše sv.
 • V Rad. Svratce bude opět Nikodémova noc na první pátek v měsíci 4.10. Máte možnost zahájit devět prvních pátků (do Slavnosti Božského Srdce Páně – říjen-červen).
 • V neděli 6.10. zveme do Slavkovic na poutní mši svatou v 15:00 hod. ke sv. Faustyně. Hlavním celebrantem bude Mons. Karel Herbst, SDB, pomocný biskup arcidiecéze pražské.
 • V pondělí 14.10. zveme do Jam na pouť Nový Jeruzalém. Program začne v 18:00 hod. Hl. celebrantem je P. Petr Dokládal, farář ve Starém Jičíně.
 • Upozorňujeme na 2. ročník konference “Nejmenší z nás: Právní ochrana osob před narozením”, která se bude konat dne 17. října 2013 v Brně. Na konferenci zazní mimo jiné příspěvek o problémech spojených s pohřbíváním dětí po potratu a dětí mrtvorozených. Účastníci se rovněž mohou těšit na příspěvek představující chyby v nálezu Ústavního soudu Slovenské republiky týkajícího se (ne) přípustnosti interrupcí. Další informace a registrace viz web konference: http://nejmensiznas.cz/.

Ohlášky z 22. neděle v mezidobí

1. – 8. Září 2013
 • Pan děkan Jurnečka poslal poděkování za pomoc pro postižené povodněmi na Litoměřicku, Děčínsku a Mělnicku. Za farnost Olešná a Rad. Svratka bylo odesláno 30 000 Kč a za Farní charitu také 30 000 Kč. Děkujeme všem dárcům.
 • Po prázdninách opět začne setkávání scholičky. Zveme všechny děti, které rády zazpívají a zahrají Pánu Bohu nejen na faře a v kostele. První setkání bude v pondělí 2.9. v 17:15 hod. na faře v RS. Proto, jako obvykle půjdeme na mši sv. Kamarády a spolužáky vezměte s sebou.
 • Středeční adorace v RS bude za mír a usmíření v Sýrii.
 • V Zubří bude mše sv. v sobotu 7.9. v 17:30 hod. u příležitosti památky Narození Panny Marie.
 • Na pouť do Třeboně, která se uskuteční v úterý 10.9., je ještě 13 volných míst. Můžete tak navštívit zámek v Třeboni a také pivovar Radegast (což potěší zvlášť muže). Přihlásit se můžete ve farní kanceláři v Rad. Svratce (tel.: 566 673 331 nebo 739 389 238). Autobus pojede 5:50 od Billy v N. Městě, 5:55 z Nové Vsi na Pinduli, 6:00 z Rad. Svratky a 6:10 z Hlinného.
 • Výuka náboženství ve školách i na farách začne v týdnu od 16. září. Rozpis najdete na nástěnkách.
 • V září začne roční příprava na biřmování. Přihlášené prosíme, aby počítali s tím, že se příprava bude konat dvakrát za měsíc. Starší mládež – animátory (kteří dosáhli alespoň 20 let a kteří chtějí pomoc s přípravou) prosíme, aby se přihlásili u o. Józefa.
 • Společenství živého růžence zve ty, kdo by se chtěli zapojit do každodenní modlitby jednoho desátku růžence na společný úmysl. V současné době je 6 míst volných a přihlásit se můžete ve farní kanceláři v RS nebo u paní Věry Vítkové.
 • V sobotu  5.10.2013  ve 12:30 hod. chtějí v kostele sv. Václava a Vojtěcha v Rad. Svratce přijmout svátost manželství pan Jiří Kříž, narozený 24.6.1984 v Novém Městě na Moravě, bytem Hlinné 46, a slečna Jitka Žáková, narozená 16.6.1986 v Novém Městě na Mor., bytem Řečice 153. Kdo by věděl okolnosti bránicí uzavření tohoto manželství, ať je oznámí duchovní správě.
 • Pouť Nový Jeruzalém bude v pátek 13.9. od 18:00 hod. v Radostíně nad Oslavou.

Požehnanou neděli přejí pallotini

Stránky

Sdílet na signálech