Motto týdne

"Sebrali je tedy a naplnili dvanáct košů kousky z těch pěti ječných chlebů, které zbyly po těch, kdo jedli"

Jan 6, 13

Jak pulsujeme ve farnosti Radešínská Svratka

Jak pulsujeme ve farnosti Olešná

Anketa

Které informace Vás nejvíce zajímají na farním webu?

Čísla účtů

1) Farnost Radešínská Svratka

Bankovní spojení ČS – 1623704359/0800

 

2) Farnost Olešná u Nového Města na Moravě

Bankovní spojení ČS – 1623705319/0800

Ohlášky z 22. neděle v mezidobí

1. – 8. Září 2013
 • Pan děkan Jurnečka poslal poděkování za pomoc pro postižené povodněmi na Litoměřicku, Děčínsku a Mělnicku. Za farnost Olešná a Rad. Svratka bylo odesláno 30 000 Kč a za Farní charitu také 30 000 Kč. Děkujeme všem dárcům.
 • Po prázdninách opět začne setkávání scholičky. Zveme všechny děti, které rády zazpívají a zahrají Pánu Bohu nejen na faře a v kostele. První setkání bude v pondělí 2.9. v 17:15 hod. na faře v RS. Proto, jako obvykle půjdeme na mši sv. Kamarády a spolužáky vezměte s sebou.
 • Středeční adorace v RS bude za mír a usmíření v Sýrii.
 • V Zubří bude mše sv. v sobotu 7.9. v 17:30 hod. u příležitosti památky Narození Panny Marie.
 • Na pouť do Třeboně, která se uskuteční v úterý 10.9., je ještě 13 volných míst. Můžete tak navštívit zámek v Třeboni a také pivovar Radegast (což potěší zvlášť muže). Přihlásit se můžete ve farní kanceláři v Rad. Svratce (tel.: 566 673 331 nebo 739 389 238). Autobus pojede 5:50 od Billy v N. Městě, 5:55 z Nové Vsi na Pinduli, 6:00 z Rad. Svratky a 6:10 z Hlinného.
 • Výuka náboženství ve školách i na farách začne v týdnu od 16. září. Rozpis najdete na nástěnkách.
 • V září začne roční příprava na biřmování. Přihlášené prosíme, aby počítali s tím, že se příprava bude konat dvakrát za měsíc. Starší mládež – animátory (kteří dosáhli alespoň 20 let a kteří chtějí pomoc s přípravou) prosíme, aby se přihlásili u o. Józefa.
 • Společenství živého růžence zve ty, kdo by se chtěli zapojit do každodenní modlitby jednoho desátku růžence na společný úmysl. V současné době je 6 míst volných a přihlásit se můžete ve farní kanceláři v RS nebo u paní Věry Vítkové.
 • V sobotu  5.10.2013  ve 12:30 hod. chtějí v kostele sv. Václava a Vojtěcha v Rad. Svratce přijmout svátost manželství pan Jiří Kříž, narozený 24.6.1984 v Novém Městě na Moravě, bytem Hlinné 46, a slečna Jitka Žáková, narozená 16.6.1986 v Novém Městě na Mor., bytem Řečice 153. Kdo by věděl okolnosti bránicí uzavření tohoto manželství, ať je oznámí duchovní správě.
 • Pouť Nový Jeruzalém bude v pátek 13.9. od 18:00 hod. v Radostíně nad Oslavou.

Požehnanou neděli přejí pallotini

Ohlášky z 21. neděle v mezidobí

25. Srpen – 1. Září 2013
 • Dnes odpoledne zveme IX. pouť na Kalvárii v Řečici. Začátek ve 14:20 hod. u kapličky v Řečici. Od 14:30 hod. křížová cesta, kolem 16 hod. mše sv.
 • Středeční adorace v Rad. Svratce bude za Boží požehnání pro školní a katechetický rok pro děti, učitele a katechety.
 • Poděkování za úrodu bude ve farnosti Rad. Svratka v neděli 15.9. Košíky s plody zahrádek a polí můžete přinést před obětní stůl.
 • Poděkování za úrodu bude ve farnosti Olešná při mši sv. v neděli 1.9. Košíky s plody zahrádek a polí můžete přinést před obětní stůl.
 • Žehnání aktovek, batohů a dalších školních pomůcek a také požehnání pro další školní rok pro školáky, jejich rodiče a učitele bude při mši sv. v neděli 1.9. v 8:30 v Rad. Svratce a v 10:00 v Olešné, v úterý 3.9. v 18:30 v Nové Vsi. Děti si mohou s sebou přinést své školní batohy a pomůcky.
 • Přihlášky do náboženství pro děti navštěvující základní školu najdete na stolku vzadu v kostele. Vyplněné odevzdejte do 8.9. katechetům, otci Jozefovi nebo do schránky na faře. Archy s nálepkami za účast na mši svaté v uplynulém školním roce mohou děti odevzdat také do konce prázdnin.
 • Zveme na pouť při svátku Povýšení sv. Kříže do Křídel v neděli 15.9.
 • Zveme na diecézní Pouť rodin do Žďáru n. Sázavou v sobotu 31.8. Mše sv. bude v 10:00 hod. (o. biskup Vojtěch), bližší informace na plakátku.
 • Upozorňujeme na jednodenní autobusovou pouť na Turzovku v neděli 8. 9. Bližší informace a přihlášky u Václava Šustra tel.: 777 640 961.
 • POZVANKA: milí příznivci projektu památníku sv. Zdislavy, zveme Vás na setkání, které se uskuteční v neděli 1. září 2013 v jejím rodišti v Křižanově. Začátek slavnostní bohoslužby, kterou bude celebrovat brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle v kostele sv. Václava, je v 10.30 hodin. Po ní bude poklepán základní kámen památníku a stavba symbolicky zahájená.

Stránky

Sdílet na signálech