Motto týdne

"Sebrali je tedy a naplnili dvanáct košů kousky z těch pěti ječných chlebů, které zbyly po těch, kdo jedli"

Jan 6, 13

Jak pulsujeme ve farnosti Radešínská Svratka

Jak pulsujeme ve farnosti Olešná

Anketa

Které informace Vás nejvíce zajímají na farním webu?

Čísla účtů

1) Farnost Radešínská Svratka

Bankovní spojení ČS – 1623704359/0800

 

2) Farnost Olešná u Nového Města na Moravě

Bankovní spojení ČS – 1623705319/0800

Slavnost Nejsvětější Trojice

30. Květen – 5. Červen 2021

Slavnost Seslání Ducha Svatého

23. – 29. Květen 2021

Stránky

Sdílet na signálech