Pompejská novéna je označována za neodolatelnou novénu, neboť je s ní spojen následující příslib Matky Boží: "Každý, kdo se bude po dobu 54 dní modlit růženec za konkrétní milost, tak ji obdrží."
 
Tato modlitba je rozdělena do dvou částí po 27 dnech, označujeme je za část I. prosebnou a část II. děkovnou.
 
Novénu Panny Marie z Pompejí se modlíme po celou dobu jejího trvání s jediným úmyslem. Nejvhodnější je přesně formulovat jednu konkrétní prosbu, nikoliv vyjmenovat seznam úmyslů.
 
Jak se modlit Pompejskou novénu?
• Nejprve začneme znamením kříže.
• Poté uvedeme úmysl a řekneme: „Tento růženec se modlím na tvoji počest, Královno posvátného růžence.“
• Nyní se pomodlíme počáteční modlitby růžence (Věřím v Boha, Otče náš, 3 x Zdrávas, Sláva Otci) – odříkáme je jen jednou, na začátku novény daného dne.
• Potom se modlíme patnáct tajemství růžence. (Není nutné modlit se je všechny najednou, lze si je například rozdělit tak, že ráno se pomodlíme radostná tajemství, v poledne bolestná a večer slavná.)
• Na zakončení každé části růžence se modlíme krátkou modlitbu (prosebnou nebo děkovnou), které jsou uvedeny níže.
• Na úplném konci se ještě pomodlíme „Pod ochranu tvou“, a třikrát s důvěrou a vírou vyslovíme: „Královno posvátného růžence, oroduj za nás!“
 
Modlitba na závěr prosebné části, kterou se modlíme prvních 27 dnů novény:
Vzpomeň si, milosrdná Panno Maria, Královno posvátného růžence z Pompejí, že nikdy jsme neslyšeli, že by byl opuštěn někdo z těch, kteří tě uctívají a skrze růženec tě prosí o pomoc. Matko věčného slova, nepohrdej mými slovy, ale milostivě mě vyslechni a vyslyš mou růžencovou modlitbu pro zalíbení, jaké nacházíš ve svém chrámu v Pompejích. Amen.
 
Modlitba na závěr děkovné části, kterou se modlíme druhých 27 dnů novény:
Co ti mohu dát, Královno plná lásky? Svěřuji ti celý svůj život. Dokud mi síly stačí, budu šířit tvoji chválu, Panno posvátného růžence z Pompejí, protože jsem prosil o tvou pomoc a obdržel jsem Boží milost. Všude budu svědčit o milosrdenství, kterého se mi od tebe dostalo. Podle svých sil budu šířit růžencovou pobožnost a všem vyprávět o tvé dobrotě, kterou mi projevuješ, aby k tobě přišli i nehodní hříšníci, tak jako já. Kdyby celý svět věděl, jak dobrá jsi a jaké slitování máš s trpícími, všechna stvoření by se utíkala k tobě. Amen.
 
Navíc: