Fond PULS je to fond na podporu kněží a pastorace farností. Z tohoto fondu financuje biskupství brněnské mimo jiné platy kněží své diecéze. Už tedy nejsou žádné sbírky za tímto účelem, ale pouze tento fond. Vím, že je zde mnoho štědrých farníků, kteří přispívají do různých sbírek a kasiček, ale aby se peníze dostaly ke kněžím, je třeba je směřovat do tohoto fondu. Je známo, že platy kněží jsou vždy valorizovány jako poslední a jejich profese – totiž poslání – je nejméně hodnocena z vysokoškolských profesí. Lidé často vysvětlují: přispívám na různé věci, ale proč se musím registrovat? Registrovat je dobré a potřebné ze dvou důvodů: jednak pro to, že tím vyjádří podporu své církvi, v dnešní době je docela odvážné přihlásit se ke své víře a dát najevo, že za svou církví stojí – a za druhé je registrace krokem odpovědnosti a přiznáním závazku podporovat církev, farnost, kněze pravidelně, třeba i malou částkou, ale pravidelně – měsíčně nebo ročně, protože bez jistoty pravidelného příjmu nelze existovat, nelze nic naplánovat, nic nelze zajistit do budoucna. A to potřebujeme, aby církev přežila příští těžké časy.

Částka, která se obvykle přispívá, je většinou 50,-Kč, ale může být nižší nebo vyšší, podle momentální situace dárce. Částku lze také kdykoli v průběhu placení změnit opět podle situace.

Ojediněle se setkám i s názorem, že církev má přece peněz dost, vždyť dostala finanční náhradu, nemovitosti a pozemky. S těmi je to stručně takto: z finančních prostředků je hrazen provoz církve, ten se každoročně snižuje a skončí v r. 2029; náhrady za nevydaný majetek skončí v r. 2042 a církev, již teď nezávislá na státu, využívá náhrad, nájmů z budov a pozemků jako zdroje budoucích stabilních příjmů, ze kterých už nyní financuje a provozuje společensky důležité a také finančně nákladné činnosti, jako je široká charitativní činnost (denní stacionář Effeta pro lidi s mentálním postižením, domácí hospic, domovy pro seniory, sociální terénní služby, nízkoprahová centra, linky důvěry, azylové domy), provozuje výborné církevní školství na všech úrovních, Diecézní církevní soud pro farníky v tísni např.

Provozováním těchto různých služeb se tak církev stává potřebnou a důležitou nejen pro věřící, ale i pro nevěřící veřejnost.

Alena Tulisová

koordinátorka fondu PULS

ve farnosti Radešínská Svratka