Jedna dívka byla tak oslovena Ježíšovým milosrdenstvím, že se nejednou rozhodla polepšit svůj život. K tomu často přijímala Ho ve sv. přijímání, často se modlila, a především snažila se být ke všem laskavá. Byla šťastná, protože se zamilovaná do Ježíše a všude chodila s Deníčkem sestry Faustyny, který ve volné chvíli si často četla. Měla v něm napsanou svoji adresu, ale nikdy si nepomyslela, že by se jí ztratil.

  Jednou když seděla v parku a četla si v Deníčku všimla si jedné paní, jak hledá brýle, které ji spadly do trávy. Nejednou odložila Deníček do igelitové tašky a šla pomoct hledat. Když se brýle našly, vrátila se na svou lavičku, ale Deníček byl pryč. Marně ho hledala kolem lavičky. Igelitku někdo ukradl.

  Nešťastná a smutná se vrátila domů. Přemýšlela, že něco takového se nedá odpustit. Stále doufala, že se Deníček vrátí, vždyť byl podepsaný a přemýšlela o tom, proč se to stalo. Myšlenku na odpuštění zavrhovala okamžitě.

  Minuly týdny a najednou pošta doručila nějaký balíček. Co by to mohlo být? Že by přece ...? Ano, byl to Deníček. Z knížky vypadl dopis. Byl to dopis od zloděje. Rozrušeně ho začala číst.

  „Jmenuji se Pavel. Před několika týdny jsem ti ukradl igelitku, protože jsem si myslel, že je v ní něco cenného. Byl jsem však zklamán, že to byla jen knížka. Rozčílený jsem se rozhlížel po dalším lupu. Jednou jsem ji pak ze zvědavosti otevřel a ... už jsem ji nemohl zavřít. Ježíšova slova o Božím milosrdenství, o jeho lásce k hříšníkům a o jejich výsadách v Jeho Božském Srdci mnou otřásly. Poprvé od delší doby jsem měl v očích slzy. Rozhodl jsem se skončit se zlem a obrátit se k milosrdnému Spasiteli, z čehož se velice těším. O Božím Milosrdenství se budu snažit mluvit mezi lidmi mně podobnými. A tobě, milá dívko se moc omlouvám a prosím o prominutí. Vynahradím ti to pokáním a modlitbou. Vděčný Pavel.

  Dívka odešla do svého pokoje, kde se před obrazem Pána Ježíše rozplakala. Uvědomila si, že jednala špatně, když zloději nechtěla odpustit, že nedůvěřovala Pánu Ježíši, který dopustil onu krádež, aby zachránil duši hříšníka.

                                                                    Z časopisu Immaculáta