V sobotu 15. dubna od 8:00 do 17:00 hod. proběhla první etapa práci na fasádě kostela sv. Václava v Radešínské Svratce.

Její hlavním cílem bylo odstranění vlhké části omítek kostela včetně zbytku betonového soklu.

Brigády se zúčastnilo 40 šikovných a ochotných mužů z Radešínské Svratky, Řečice, Nové Vsi a Nového Města na Moravě. 

Práce byli zahájené společnou modlitbou s prosbou o Boží požehnání a pomoc sv. Josefa.

Jsem vděčny za každou pomoc a ochotu na tomto našem společném díle. Navíc děkuji těm, kteří připravili oběd pro dělníky a je obsloužili.

Všem patři Pán Bůh zaplať

Mariusz Leszko, farář

 

Fotogalerie