Program setkání poutníků:

Pátek, 28.7.2023  
14.00   Příchod poutníků 
15.00   Korunka k Božímu milosrdenství (přenos radiem Proglas)
16.00   Mše svatá; hl. celebrant: Dariusz Sputo (přenos radiem Proglas) 
19.00   Večerní program: společné zpivání, sdílení zážiků z pěšího putování  
21.00   Nešpory, možnost celonoční adorace do 7.00 hod.

Sobota, 29.7.2023         
7.30     Ranní chvály,
8.00     Přednáška 
10.00    Mše svatá na závěr Pěší pouti k Božímu milosrdenství