Biblické

Jedná se o setkávání nad Biblí.

Trio

Seskupení tří lidí; když se lidé setkávají v trojici, vytvoří se nejrovnovážnější uskupení.

Biblické trio - průběžný "jízdní řád" setkání

Průběh setkání: (celkově 1 hodina)

Úvodní čas (13 min)

Rozdělení rolí: animátor, časoměřič, modlitebník (1min)

  • Uvítání a příjem: každý řekne, jak se cítí (2 min na každého= 6min);
  • Modlitba chvály, četba příslušného evangelia a ticho (6 min);

Čas sdílení a aktivního naslouchání (33 min) 

Vyberte si (viz níže) materiál s Biblickou tématikou a nechejte oslovit své životy, sdíleným Božím slovem

  • Pozorování: 1 min ticha + 3 min každý (10 min)
  • Porozumění: 1 min ticha + 4 min každý (13 min)
  • Aktualizace: 1 min ticha + 3 min každý (10 min)

Oceňující sdílení (7 min)

  • Chvíle ticha ( 1 min)
  • Každý sdílí, co ho oslovilo v poděleních ostatních, co objevil, co přijal...2 min na každého

Přímluvná modlitba (3 min) vychází ze sdíleného;

Závěrečný čas - dekluze (4 min)

  • Každý řekne, s čím odchází (1 min na každého = 3 min celkově) 
  • Připomenutí příštího setkání (1 min).

Doporučená literatura