Hromnice neboli "hromová svíce". Už její název napovídá, že máme co do činění s výjimečnou svíčkou. Naši předkové viděli ve světle hromničky poslední záchranu před smrtí a umístěna v okně během bouřky měla poskytovat ochranu před ničivými silami přírody.

 

Co symbolizuje plamen svíce?
Skutečná hromnice byla původně vyráběna ze včelího vosku a nacházela se v každé křesťanské domácnosti. Mnoho rodin tuto svíci „používá“ dodnes a její světlo rozněcuje naději v srdcích.

 

Tato svíce má také svůj vlastní "svátek", který se nazývá Svátek Panny Marie Hromniční. Každý rok připadá na 2. února, kdy si liturgie připomíná svátek Obětování Páně – den, kdy Maria a Josef přinesli do jeruzalémského chrámu dítě Ježíše. Ježíšovi rodiče sice v souladu s Mojžíšovým zákonem obětovali dítě Bohu, ale zároveň ho ukázali světu. Simeon a Anna, kteří byli svědky Obětování Páně, rozpoznali v Ježíši Spasitele světa. Jejich postoj je pro nás povzbuzením a plamen symbolem Ježíše Krista, kterého přinesla Maria. Proto je svíce tolik spojována s Pannou Marií.

 

Spojení s Ježíšem a Marií však není jediným významem "svíce pro speciální úkoly". Hromnice se stala natolik součástí folklóru, že o ní nelze mluvit odtrženě od tradice. Zde je několik nejdůležitějších věcí, které je dobré o této svíci vědět:

  1. Hromnice – symbol vítězství nad zlem a satanem

Světlo hromničky, symbolizující Ježíše Krista, je také znamením ochrany před zlem a satanem, který chce člověka zničit. Světlo rozptyluje temnotu, stejně jako Ježíš Kristus zachraňuje člověka a osvobozuje ho od hříchu a smrti.

  1. "Společnice" člověka

Hromnice provází člověka po staletí v nejdůležitějších okamžicích jeho života – při křtu, prvním svatém přijímání a také v okamžiku smrti. Ne nadarmo je tato svíce spojována se smrtí, zvláštním a často nejtěžším okamžikem v životě člověka. Odtud zvyk vkládat svíci do rukou zemřelého (svíci často drželi ti, kteří u umírajícího bděli).

  1. Ochrana před bouří

Toto je asi nejznámější "použití" svíce. Už její název naznačuje, že tato svíce má mnoho společného s přírodními silami. Lidé, kteří vyrůstali na venkově, si pravděpodobně ještě pamatují, jak jejich rodiče nebo prarodiče během bouřky zapalovali hromnici a umisťovali ji do okna. Hromnička měla "ochraňovat" nejen před blesky, ale také před krupobitím, povodněmi a silným větrem – tedy přírodními živly, které člověka ohrožovaly.

  1. Ochrana před dravci

Další "využití" svíce, která se zakořenila v tradici, je její použití na ochranu před predátory, zejména vlky, kteří napadali zvířata a lidi během zimních nocí. S vírou v účinek této svíčky na odrazení predátorů souvisí legenda o Marii, která se v lese setkala s hladovým vlkem. Zde je úryvek z legendy:

Jedné chladné únorové noci se za Pannou Marií připlížil vlk. Tohoto vlka hledali sedláci, aby ho zabili. Když sedláci potkali Marii na cestě, zeptali se jí, zda vlka neviděla. Ona odpověděla, že ho neviděla a vlka neprozradila. Panna Maria jim pak řekla, aby vlka hledali ve svém srdci, a poslala je domů. Když sedláci po těchto slovech odcházeli, vyklouzla jí zpod pláště vlčí hlava. Maria ho pokárala, ale nedokázala vlka vydat, protože jeho utrpení se dotklo jejího srdce.

Hromnice je jedinečná svíčka. Její plamen již po staletí symbolizuje Ježíše, který zvítězil nad smrtí a porazil satana, a Marii, Matku Boží a všech lidí. Přestože je se svící spojeno mnoho zvyků, které se dnes mohou zdát podivné nebo dokonce magické, je v naději, která vychází ze zapálené svíce, ukryta hloubka. Záře svící odjakživa rozptylovala temnotu. Kéž nás světlo Ježíše Krista, Jeho spásonosná moc a vítězství nad satanem a smrtí, provází co nejvíce.

Zpracoval: P. Mariusz Leszko

zdroj: deon.pl