Farní charita vznikla ve 4. čtvrtletí roku 2000 na podnět p. Pavla Habrovce. Zahrnuje osoby ze tří farností: Jámy, Olešná a Radešínská Svratka. Charita měla ve svých počátcích cca 160 členů, kteří spoří každý den nejméně jednu korunu. Nyní po dvaceti letech členů razantně ubylo, aktuální počet je 126. Za celý rok naspoříme cca 64.000 Kč. Peníze jsou rozděleny na dvě potřebná místa.

Za naspořené peníze v roce 2017 jsme podpořili Domácí hospic Vysočina v Novém Městě na Moravě, který poskytuje domácí hospicovou péči pro dlouhodobě nemocné a jejich rodiny. Hlavním cílem domácí hospicové péče je umožnit terminálně nemocným důstojné prožití poslední části života v domácím prostředí a pečujícím členům jejich rodin usnadnit obtížnou životní situaci. Také jsme zaslali peníze televizi NOE na podporu jejich práce, která slouží nám všem svým pozitivním pohledem na život a svět.

V roce 2018 byly peníze předané charitativní organizaci Mary´s Meals, česky Mariino jídlo. Úkol spolku je podávání jídel ve školách s cílem, aby děti dostaly společně s jídlem i vzdělání v hladomorech sužovaných zemích. Druhá část uspořených peněz byla předána paní Burdové ze Sdružení Ambra z.s. z Černé na rozšíření činnosti a vylepšení stávajících prostor.

Uspořené peníze v roce 2019 byly předány sdružení Cesta 121, které nabízí pomoc kněžím. Snaží se jim umožnit, aby ve stáří či v nemoci mohli zůstat v prostření, v němž se cítí být doma a kde mají vytvořené sociální vazby. Druhá část peněz byla odeslání opět televizi NOE, která mimo jiné zajišťuje potřebnou duchovní podporu starším lidem, kteří nemají možnost setkávat se s kněžími osobně.

V roce 2020 byly peníze předány nemocnému dítěti v naší farnosti na školní pomůcky, které pomůžou a ulehčí dítěti učení s postižením.

Druhá polovina peněz byla předána Oblastní Charitě Žďár nad Sázavou jako příspěvek na jeden z mnoha programů. Konkrétně na program „Záchranná síť“, který podporuje lidi v nouzi způsobené pandemií Covid 19.

Peníze vybrané v roce 2021 jsme rozdělili mezi dva azylové domy pro těhotné matky a matky s dětmi v tísni.

Jednalo se o azylový dům v Hlinsku – nadační fond Betlém nenarozeným, kde použili peníze od nás pro výstavbu WC a sprchy v přízemí u společenské místnosti.

Dále se jednalo o azylový dům Ječmínek ve Žďáře nad Sázavou, který poskytuje své služby osobám ohroženým sociálním vyloučením ve věku od 16 do 70. Převážně matkám nebo rodičům s dětmi. Peníze použijí na výstavbu prolézaček a pískoviště na malém hřišti ve dvoře azylového domu.

V roce 2022 se peníze předají oblastní charitě Žďár nad Sázavou na projekt domácí hospic Barborka ve Žďáře n. S., kde za obdržené peníze pořídí polohovací postel, která je k dispozici pro klienty hospicu.

Druhá polovina vybraná v roce 2022 bude předána centru Zdislava Nové Město na Moravě, sociální služby, péče o postižené. Peníze použijí na nákup vodního lůžka pro klienty.

V roce 2023 jsme penězmi podpořili domácí hospic Vysočina v Novém Městě na Moravě, kde za obdržené peníze zaplatí část výdajů na mzdy odborníka Psychologa. Druhá polovina vybraná v roce 2023 byla předána pobočce centru Ambra Černá - v Rožné. Centrum se zabývá hipoterapií a v Rožné použijí darované peníze na rampu, která pomáhá klientům nastoupit na koně. Tuto službu využívají i farníci z naší farnosti.
 
Anna Juránková
 
hospic